HVK - begeleiding bij grond- & grondwater saneringen

In het voorbereiden en het veiligheidskundig begeleiden van de grond- en grondwater saneringen zijn we gespecialiseerd. We kunnen door ervaring en kennis de betrokken partijen adviseren en ondersteunen en zonodig wijzen op de veiligheidskundige risico’s, de milieurisico’s en de wettelijke vereisten waardoor bewuste keuzes kunnen worden gemaakt. De onderstaande werkzaamheden kunnen we onder andere voor u verzorgen:

 • beoordelen bestekken en aanvragen
 • beoordelen beschikbare bodeminformatie
 • overleg met bodemonderzoekbureaus
 • opstellen V&G-plannen uitvoeringsfase (arbo / CROW 400)
 • HVK - begeleiding
 • opstellen Uitvoeringsplan (BRL SIKB)
 • verzorgen startwerkinstructie op locatie (MVK / HVK)
 • begeleiding tijdens uivoering (MVK . HVK)
 • uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen met eigen en specifieke meetapparatuur
 • third-party beoordelingen

Wij beschikken over ruime ervaring in het werken in of met verontreinigde grond en het uitvoeren van bodemsaneringen. Vraag naar de mogelijkheden.

HVK

HVK bodemsaneringen

calibreren
a_werken_met_leeflucht_3
TN106-

Van CROW 132 naar 400:
De publicatie 132 is als richtlijn vervangen door de CROW 400. Per 1-1-2019 dient iedereen over te zijn.

Er zijn nieuwe inzichten mbt toetsen aan grenswaarden en gegevens uit HO en bodemanalyses, T&F indelingen, en de opleiding van DLP.

De publicatie CROW 400 is een richtlijn en een hulpmiddel om veiligheid en verantwoordelijkheden conform de arbeidsomstandigheden wetgeving invulling te geven.

 

HVK - hoger veiligheidskundige

Als ervaren en gecertificeerde HVK adviseren en begeleiden wij u bij specifieke en complexe veiligheidskundige vraagstukken. De onderstaande werkzaamheden kunnen we onder andere voor of samen met u verzorgen:

 • geluidsmetingen
 • luchtkwaliteitsmetingen
 • blootstellingsmetingen
 • RIE beoordelingen
 • project RIE opstellen of beoordelen
 • opstellen V&G-plannen
 • proces analyses
 • bron maatregelen
 • PBM adviezen en levering
 • ...

Indien  uw vraag er niet bij staat dan vernemen we het graag; wellicht kunnen we naar de mogelijkheden..

 

Hoger Veilgheidskundige:

 • Hobèon SKO gecertificeerd
 • lid NVVK
 • actief lid ICT
 • aantoonbaar ‘’vormbehoud’’

Register & gecertificeerd HVK:

 • HVK-R
 • HVK-C

Vraag hiernaar en overleg we informeren u wat u nodig heeft o.b.v. wettelijke gronden en o.b.v. praktische overwegingen.

Vakgebieden

 • woningbouw
 • grond weg en waterbouw
 • infra
 • zwaar materieel
 • vaartuigen
 • polyester en epoxy
 • trailer- / metaalbouw
 • conserveringen
 • bodemonderzoek
 • procesindustrie
 • engineering
 • installatiebedrijven
 • bedrijfsculturen
 • onderwijs
 • audio apparatuur
 • meetmiddelen

HVK - ongevallen onderzoek

Indien een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden kunt u ons benaderen voor een ongevallen ondersteuningen, advies en voor een onderzoek. Er zijn hierbij diverse mogelijkheden en onderzoek- en analysemethoden. Afhankelijk van uw vraag en de ontstane situatie wordt een aanpak voorgesteld.

 • acute inzet bij (zeer) ernstige ongevallen
 • feiten onderzoek en analyses
 • nader onderzoek achtergronden
 • rapportages
 • toetsen RIE, TRA naar aanleiding van ongevallen
 • bedrijfscultuur onderzoeken
 • ...

Indien  uw vraag er niet bij staat dan vernemen we het graag; wellicht kunnen we naar de mogelijkheden..