Certificeren

Wij begeleiden bedrijven bij het certificeren van hun ‘zorg’-systeem; op gebied van kwaliteit, arbo of milieu. Indien u zich wilt ori๋nteren dan kunnen wij u aangeven wat de vereisten zijn, wat er op u af komt en wat de v๓๓r- en nadelen zijn. Zodra de keuze is gemaakt om te gaan certificeren voor een schema, dan begeleiden wij u graag in dit traject. Hoe meer u zelf kunt en wilt doen, des te beter het voor uw betrokkenheid en kennis is. U kunt ons als begeleider op afstand inzetten of als ‘full time’ KAM-functionaris; en alle varianten daartussen.

 • voor- en nadelen van certificeren
 • keuze van schema
 • selectie van Certificerende Instelling
 • begeleiding en ondersteunen bij van het opzetten van het ‘zorg’-systeem
 • implementatie
 • uitvoeren interne audit
 • bijwonen externe audits
 • jaarlijks begeleiding van ’systeem onderhoud’; interne audits, directiebeordelingen, etc.
 • overige vraagstukken

Wij zijn gespecialiseerd in de volgende schema’s:

 • NEN-EN-ISO 9001
 • VCA* / ** / P
 • BRL SIKB 6000
 • BRL SIKB 7000
 • CE markeringen voor EAB en asfaltproductie
 • CO2 prestatie ladder

Als uw schema er niet bij staat wil dat niet zeggen dat we dat niet kunnen of doen. Vraag naar de mogelijkheden van onze dienstverlening.

 

weg

auditeren / wpi

ISO 9001:2015:

De nieuwe ISO norm 9001:2015 geeft meer mogelijkheden om risico gestuurd te werken. Breng de stakeholders van uw bedrijf in kaart en ga gestructureerd om met de kansen en bedreigingen.

We hebben inmiddels de eerste ervaringen opgedaan m.b.t. de intrepretatie van de normteksten. Enkele van onze vaste klanten zijn met succes overgestapt naar de nieuwe ISO versie.

 

HVK

Auditeren

Wij verzorgen audits teneinde te beoordelen of conform het betreffende procol, richtlijn of contractdocument wordt gewerkt. Dit kunnen interne of externe audits zijn. Ook verzorgen wij ‘’third party’’ audits waarbij als onafhankelijk auditor een externe organisatie of product wordt beoordeeld.

Voor de volgende procotollen en richtlijnen kunt u ons benaderen:

 • NEN-EN-ISO 9001
 • VCA* / ** / P
 • BRL SIKB 6000
 • BRL SIKB 7000
 • CE markeringen van EAB en asfaltproducten
 • projectspecifieke (contract)documenten / DUO / etc.

Er kunnen diverse afspraken gemaakt worden over rapportage, presentatie van de bevindingen, geheimhoudingen, het geven van adviezen, tijdsbestedingen, etc.. Belangrijk is hierbij wat het doel van de audit is. Graag informeren wij u over de mogelijkheden.

 

Werkplekinspecties

Naast audit verzorgen wij ook werkplekinspecties. Hierbij wordt meestal gelet op arbeidsomstandigheden echter zijn ook bedrijfskundige inspecties mogelijk waarbij bijvoorbeeld op efficientie en materiaal handelingen wordt gelet.

Onze lead auditor is IRCA geregistreerd en beschikt over diploma HVK, HTS Technische Bedrijfskune en heeft ruime ervaring.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden.

 

Auditeren voor CI:

Sinds 2005 voeren we voor een certificerende instelling audits uit. Onze auditor is gekwalificeerd voor meerdere schema’s en diverse NACE codes. Dit werkt twee kanten op: we kunnen de CI beter bedienen omdat we ook de praktijk kennen en risicogestuurd kunnen auditen. Daarnaast kunnen we bedrijven beter adviseren en ondersteunen omdat we normkennis hebben en up to date zijn.