RIE / TRA / V&G-plan / Uitvoeringsplan

Bij het beoordelen van de arbeidsplaatsen dienen de veiligheidsrisico’s beoordeeld te zijn. De arbeidsomstandigheden wetgeving is hierin heel duidelijk en eist hierin een voldoende actuele beoordeling.

Op de arbeidsplaatsen / projectniveau moeten de veiligheidsrisico’s worden beoordeeld; zowel voor de medewerkers als naar zijn omgeving. Ook de invloeden anuit de omgeving moeten hierbij worden beoordeeld.

Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van deze (project) Risico Inventarisatie & Evaluatie, de Functiegerichte RI&E alswel voor het opstellen van een Taak Risico Analyse (TRA).

Voor projecten waarbij een V&G-plan moet worden opgesteld (zie Bouwprocesbesluit) kunnen wij u ondersteunen in het opstellen van een V&G-plan ontwerpfase resp. Uitvoeringsfase.

Beoordelen effectiviteit

De veiligheidsmaatregelen die op basis van deze risicobeoordelingen zijn genomen moeten worden beoordeeld op effectiviteit, teneinde de ‘best pratice’ te borgen in uw ‘zorg’-systeem. Voor deze beoordeling(en) alsmede de jaarlijkse update beoordelingen van RIE’s bieden wij onze diensten aan.

turborotonde
db_valgordel1

HVK

HVK bodemsaneringen

Verschil RIE, FRIE en TRA

Tijdens de RI&E worden de risico’s ge´nventariseerd en geŰvalueerd. Dit gaat om werkzaamheden, materieel, gevaarlijkse stoffen, werkplekken, etc. In de arbowetgeving zijn verplichte onderwerpen aangegeven.

Bij de FRIE wordt meer gekeken naar de persoon in functie; dit is een verplichte VCA vraag. Met name bij meerdere taken een issue.

Bij een TRA worden de risicovolle taken tegen het licht gehouden. Dit kan vˇˇr uitvoering alswel tijdens. Bijvoorbeeld ter beoordeling of (on)bewust wordt  afgeweken van opgestelde procedures en instructies.